videregående sportsdans

Arrangør: Elvebyen Sportsdanseklubb

Vi har flere kurs for videregående dansere i sportsdans. Ta kontakt med klubben for mere info rundt disse kursene.

Kontakt

Hilde Skogholt / hilde@skogholt.no / Tlf: 97510405
http://www.elvebyensportsdanseklubb.com/