Ski- og Ballklubben Drafn – Fotball, allidrett og bandy

Arrangør: Ski- og Ballkllubben Drafn

Ski- og Ballklubben Drafn tilbyr fotball, allidrett og bandy for barn.

For de ulike gruppene kan følgende personer kontaktes:

 • 06-årgang fotball:
  • Tore Andre Hansen (908 73 584, tore@deltaeng.no)
  • Linn Anette Hunsrød (906 61 123, anetteboe@hotmail.com)
 • 09-årgang fotball/allidrett:
  • Kristin Underberg (934 80 528, kristin.underberg@getmail.no)
 • 10/11-årgang allidrett:
  • Christoffer Elseth (480 98 435, christoffer.elseth@orkla.no)
 • Bandyskole:
  • Kjell Nilsen (901 14 541, kjell@dravnsport.no)

Kontakt

Tore Andre Hanse / tore@deltaeng.no / Tlf: 90873584
http://www.drafn.no