Konnerud Minigospel

Arrangør: Konnerud Menighet/Norges KFUK-KFUM

Konnerud Minigospel er en korgruppe for barn. Her er fokus på sanglede, bevegelse og lek. Alle barn fra 4 år og opp til skolealder er velkommen! Vi har en konsert i semesteret. I tillegg opptrer vi på 1-2 gudstjenester.

Bli med!

Kontakt

Espen Kvamen Amundsen / espen@kfuk-kfum.no / Tlf: 41612150
https://kksing.no/konnerud-minigospel/