Konnerud Barne- og Ungdomsteater

Arrangør: Konnerud Barne- og Ungdomsteater

Vi er en teatergruppe på Konnerud som har et barnegruppe (7-11 år) og en ungdomsgruppe (12 – 19 år). Teatergruppe er åpen for alle.

Vi har øvelse på Konnerud. Hvert år har vi minst 1 forestilling.

Du finner mer informasjon på https://kbut.net/ og Facebook Konnerud-Barne-og-Ungdomsteater.

Har du lyst å bli med eller trenger du mer informasjon kan du kontaktet oss via konnerudbut@gmail.com eller telefon 93089984 eller 45603409.

Kontakt

Maria Berg / konnerudbut@gmail.com / Tlf: 45603409
https://kbut.net/