Kombi Musikk og Dans 4-6 år

Arrangør: Rogne Musikk- & Ballettsenter

Kombinasjonskurs i musikk og dans. På en morsom måte lærer barna danser og får den første musikkundervisningen ved selv å synge og spille på enkle instrumenter. En riktig start for de yngste for å påvirke den motoriske utviklingen og gi mulighet til et godt sosialt fellesskap. Skolens eget system med bare levende musikk. For gutter og jenter

Kontakt

Rogne Musikk- & Ballettsenter / rogne.ballett@outlook.com / Tlf: 90750093
http://rogne.info/