Humanistisk ungdom

Arrangør: Humanistisk ungdom, Buskerud lokallag

Vi organiserer unge som er interessert og engasjert i humanisme og som er medlem i Human-Etisk Forbund. Vi møtes for sosiale aktiviteter som bowling, spillkvelder, sommeleir hvor vi diskuterer og lærer om livssynet vårt og engasjerer oss i enkelte saker.

Kontakt

Andrea Stavne, leder / andrea.cecilie95@gmail.com / Tlf: 95015369
http://www.humanistiskungdom.no/