Gratis!

Fellesverket Globus – Aktivitetshus for ungdom

Arrangør: Drammen Røde Kors

Fellesverket er et gratis aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13-21 år hvor ungdom møtes og henger, lærer og mestrer – støttet av trygge voksne. Vi har shuffleboard, 2 bordtennis-bord, PlayStation, biljard, cafe og hobbyrom++.

Hos oss kan ungdom få hjelp med skolearbeid og hjemmelekser, henge med ungdom og voksne, spille musikk, spill og mye mer. Vi har egen liten kaffebar hvor man kan lære seg å lage sin egen latte 🙂

Vi har åpent mandager og torsdager fra kl 15.00 – 20.00

NB! Leksehjelp har egen inngang,
og er åpen mandager og tirsdager kl. 17.00 – 20.00 

Inngangen er på andre siden av huset, ved den røde søylen.

Vi har mange aktiviteter på Fellesverket,
her er noen av våre faste aktiviteter:

Åpen møteplass for ungdom

  • Er et sted der ungdom møtes for å henge, snakke og spille. Møteplassen er mangfoldig, hyggelig sosial arena – fullt av liv.
  • Som frivillig i møteplassen er du tilrettelegger for en viktig sosial arena for ungdom. Du er den som anerkjenner ungdommen med en gang de kommer innenfor døren, du er den som inkluderer, utfordrer og tar deg tid til en prat med ungdommene.

Gatemegling

  • på Fellesverket kan ungdom få kurs i Gatemegling. Gjennom Gatemegling får ungdommene verktøy til å håndtere egne konflikter og andres konflikter på en ikke-voldelig og konstruktiv måte.
  • Trygge voksne frivillige bidrar som kursholdere, meglere og praktisk tilrettelegging.

Leksehjelp

  • Fellesverket tilbyr alle elever i ungdom- og videregåendeskole leksehjelp. Leksehjelpstilbud er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø¸. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner.

Arbeidstrening

  • Fellesverket tilbyr arbeidstrening for ungdom. Her får de opplæring i å drifte sin egen liten cafe samt lære seg å bruke Barista maskin. De vil få en verdifull erfaring og arbeidstrening som kan bidra til å styrke deres cv, få en god referanse og gjøre ungdommene mer attraktive på arbeidsmarkedet.
  • Som frivillig for arbeidstrening får du en fast gruppe ungdommer som du veileder over en lengre periode. Du får en unik mulighet til å bli kjent med ungdom og bidra i deres utvikling og mestring.

 

Kontakt

Dipali Gosain / dipali.gosain@redcross.no / Tlf: 45505526
https://www.facebook.com/fellesverket.globus/