Drammen Sosialistisk Ungdom

Arrangør: Drammen Sosialistisk Ungdom

Drammen Sosialistisk Ungdom organiserer ungdoms kamp for friheten til å kunne bestemme over sin egen hverdag, vi arbeider med politisk arbeid tilknyttet drammen, for å forbedre unges hverdag!

I forbindelse med politisk arbeid gjennomføres det ulike typer aksjoner, som for eksempel kan være:

  • Banneraksjon
  • Medieutspill
  • Demonstrasjoner
  • Fakkeltog
  • Stand
  • Underskriftskampanjer
  • eventuelle andre kreative aksjoner

I Drammen SU har alle like mye å si for hva som skal gjennomføres, om du brenner for noe og ønsker å rette søkelyset mot det, så er dette en perfekt arena!

NB: Info om aldergruppe er noe feil, da nedre aldersgrense er da 13år. (Om du ikke har fylt 13 så må det søkes om til vårt sentralstyre, men i prinsippet er det ikke noe problem.)

 

 

 

 

 

Kontakt

Aleksander Kristiansen / Buskerud@SU.no / Tlf: 90 81 75 88
http://www.su.no