Drammen kulturskole – undervisning i musikk, dans, teater, visuell kunst, nysirkus, skrivelyst og animasjon.

Arrangør: Drammen kommune ved Drammen kulturskole

Drammen kulturskole har et variert tilbud til innbyggere i Drammen mellom 0 og 100 år. 35 dyktige og engasjerte lærere underviser ukentlig i musikk, dans, teater, visuell kunst, nysirkus, skrivelyst og animasjon. I tillegg arrangerer vi egne feriekurs.

Gruppetilbudene på musikk, dans, teater og visuell kunst anbefales som en fin introduksjon til Kulturskolen for nybegynnere.

For musikkelever som ønsker fordypning utover det ordinære tilbudet, har vi et talentprogram for unge musikere. Erfarne elever på dans, teater og visuell kunst har også mulighet til fordypning hos oss.

 

Kontakt

Hanne Elven / drammen.kulturskole@drmk.no / Tlf: 32045680
https://www.drammen.kommune.no/kulturskolen