Gratis!

Drammen frivilligsentral

Arrangør: Drammen frivilligsentral, Drammen kommune

Drammen frivilligsentral har mange ulike aktiviteter å tilby. Du kan ta del i en av de mange aktivitetene sentralen per i dag arrangerer, eller du kan melde deg som frivillig.

Ta kontakt så finner vi noe som kan passe for deg.

Kontakt

Irene Sand Sørsdhal / drammen.frivilligsentral@drmk.no / Tlf: 32 26 70 50
https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Kultur-og-fritid/Frivillighetssentral/Drammen/