Gratis!

Danvik-Fjell frivilligsentral

Arrangør: Danvik-Fjell frivilligsentral, Drammen kommune

Danvik-Fjell frivilligsentral har mange ulike aktiviteter for deg over 18 år. Eller ønsker du å være frivillig?

Ta kontakt – vi kan finne noe som kan passe for deg.

 

Kontakt

Tina Fagerhus Brodal / danvik.fjell.frivillighetssentralen@drmk.no / Tlf: 32045495
https://www.facebook.com/danvikogfjellfrivilligsentra