Barne og Ungdomsgruppa i Konnerud Jeger og Fiskerforening (KJFF)

Foreningen har i noen år hatt et eget opplegg for barn fra det året de fyller 10 år.  Yngre barn kan godt være med eldre søsken på aktiviteter, men vi ser da at foreldre også er med.

Vi har aktiviteter som:

  • Isfiske
  • Rusefiske/kultivering
  • Orrhaneleik
  • Fluebinding
  • Luftgværskyting
  • Jegeropplæring (det året de fyller 14 år)
  • Deltagelse på jakt (det året de fyller 14 år)
  • Jaktsti (fyller 14 i inneværende år kan delta, øvrige kan bli med å se)

 

Kontakt

Per-Olav Pettersen / pop@ebnett.no / Tlf: 93255894
http://www.njff.no/fylkeslag/buskerud/lokallag/konnerud/sider/NJFF-ung.aspx