Gratis!

Barnas Røde Kors

Arrangør: Drammen Røde Kors

Barnas Røde Kors ( BARK ) er et gratis tilbud til barn i barneskolealder, slik at de skal få trygge og gode opplevelser, føle mestring og få nye venner. Vi har aktiviteter annen hver torsdag og gjerne et familietilbud en gang pr. mnd. gjennom skoleåret. Det er både inne- og uteaktiviteter. Barna får også tilbud om svømmekurs, Barkleir og andre aktiviteter i sommerferien.

Kontakt

Gunn-Hege Myhre / gunn-hege.myhre@redcross.no / Tlf: 92435815