Gratis!

Åpen hall

Arrangør: Virksomhet kultur, Neon aktivitetshus

Åpen hall inviterer alle i målgruppen til gratis aktivitet i hallen. Det er aktivitetsledere til stede som tar initiativ til ulike idrettsaktiviteter, dans og parkour.

Kontakt

Marit Theiste Østlie / neon@drmk.no / Tlf: 32 04 54 95